Za aktuálnosť údajov v digitálnom menu zodpovedá reštaurácia