Aké osobné údaje zbierame?

1. Emailová adresa

2. Meno, ktoré užívateľ v aplikácii uvedie pri registrácii

3. Sumy vernostných transakcií, ich miesta a počty vybratých odmien

 

Ako osobné údaje používame?

1. Emailová adresa

Emailovú adresu používame na zasielanie emailov ohľadne aplikácie TRIFFT, ktoré sa najčastejšie týkajú noviniek v aplikácii. Napríklad, aké nové podniky sme pridali, aké nové funkcie sme do aplikácie vytvorili alebo posielame emaily, ktoré sú nutné pre správu vášho účtu (zasielanie zabudnutého hesla a pod.).

Tieto emailové adresy sú ukladané v systéme Mailchimp a nie sú okrem nich zdieľané so žiadnymi inými tretími stranami.

 

2. Meno, ktoré užívateľ v aplikácii uvedie pri registrácii

Tiež známe ako DisplayName, vaše meno (alebo čokoľvek, čo ste uviedli ako identifikačný znak pri registrácii) používame pre interné potreby analýz a štatistík, no taktiež na vyhodnocovanie súťaží alebo iných podobných aktivít. V prípade súťaží s podnikmi môže byť DisplayName zdieľané s tretími stranami.

 

3. Sumy vernostných transakcií a počty vybratých odmien

Pre interné účely analýz, štatistík a podobne taktiež zbierame údaje o tom, kde ste si koľko nabili bodov, kde ste akú odmenu použili a podobne. Tieto informácie sú zdieľané s inými stranami, no bez DisplayName, takže tretie strany nedokážu identifikovať konkrétneho užívateľa.

 

AKO VYZERÁ Súhlas so spracovaním osobných údajov?

Registráciou v aplikácii TRIFFT a zakliknutím súhlasu Spotrebiteľ udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracovaním všetkých spomenutých poskytnutých osobných údajov spoločnosti TRIFFT ME s.r.o. so sídlom Račianske mýto 1/B, Bratislava, mestská časť Nové Mesto 831 02, IČO 50 948 997 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka 120553/B, ktorá je prevádzkovateľom, a s ich následným spracovaním (prípadne aj prostredníctvom sprostredkovateľa), a ďalej súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely Prevádzkovateľa, t.j. ponúkaní výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácii o pripravovaných akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov. Tento súhlas udeľuje Spotrebiteľ aj za účelom priameho marketingu v zmysle §62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách uskutočňovaného prostredníctvom volania alebo používania automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ.
 

Máte možnosť súhlas odvolať a požiadať o vymazanie z databázy.

Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú, avšak môže byť kedykoľvek písomne odvolaný doručením na adresu Prevádzkovateľa. Udelením súhlasu na spracovanie osobných údajov Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol upozornený na svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, najmä na ustanovenie §15 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona č. 122/2014 Z. z., podľa ktorého je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné ako aj že Spotrebiteľ je oprávnený súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na adrese Prevádzkovateľa, má právo na opravu svojich osobných údajov, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu a tiež právo obrátiť sa v prípade domnelého porušenia svojich práv na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

O opravu, zmenu a vymazanie osobných údajov je možné požiadať na emailovej adrese trifft@trifft.me.

Spracovateľom a prevádzkovateľom osobných údajov Spotrebiteľa je spoločnosť TRIFFT ME s.r.o. so sídlom Seberíniho 482/1, Bratislava, mestská časť Ružinov 821 04, IČO 50 948 997 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka 120553/B. Spotrebiteľ má právo sa kedykoľvek informovať ohľadom spracovania jeho osobných údajov, o ich pôvode, príjemcoch údajov a účelom ich spracovania, a to na adrese: trifft@trifft.me, alebo na adrese Račianske mýto 1/B, Bratislava, Seberíniho 482/1, Bratislava, mestská časť Ružinov 821 04.

Spracovanie údajov podlieha dohľadu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.